Velkommen til Den Norske Kirke i Skien
Velkommen til Den Norske Kirke i Skien
Innenfor Skien kommune er det 8 menigheter med til sammen 16 kirker og kapeller. Skien kirkelige fellesråd har også ansvaret for 14 kirkegårder.
Fra 1.februar vil det igjen være anledning til gravlegging på Lie kirkegård. På gravplassen vil det være anledning til å få ny urnegrav.
Les mer
Lie kirkegård, de nye urnegravfeltene og navnet minnelund tas i bruk
Arbeidet går etter planen og de nye feltene blir klar til bruk 2017
Les mer
Den oppgraderte Lie kirkegård begynner å ta form
 Flere saker

Kontakt oss

Ta kontakt med fellesrådet for å avtale dåp, bryllup eller gravferd.

Skien kirkelige fellesråd
Postboks 350
3701 SKIEN

Besøksadresse:
Schweigaardsgt 11 (1.etg)

Tlf.   35 58 11 80
Fax. 35 58 11 81

E-post: kirkevergen@skien.kommune.no

Powered by Cornerstone