Velkommen til Den Norske Kirke i Skien
Velkommen til Den Norske Kirke i Skien
Innenfor Skien kommune er det 8 menigheter med til sammen 16 kirker og kapeller. Skien kirkelige fellesråd har også ansvaret for 14 kirkegårder.
Arbeidet går etter planen og de nye feltene blir klar til bruk 2017
Les mer
Den oppgraderte Lie kirkegård begynner å ta form
Grunnarbeidene startet opp i begynnelsen av april.
Les mer
Arbeidet med renovering av Lie kirkegård er i full gang
 Flere saker

Kontakt oss

Ta kontakt med fellesrådet for å avtale dåp, bryllup eller gravferd.

Skien kirkelige fellesråd
Postboks 350
3701 SKIEN

Besøksadresse:
Schweigaardsgt 11 (1.etg)

Tlf.   35 58 11 80
Fax. 35 58 11 81

E-post: kirkevergen@skien.kommune.no

Powered by Cornerstone