Velkommen til Den Norske Kirke i Skien
Velkommen til Den Norske Kirke i Skien
Innenfor Skien kommune er det 8 menigheter med til sammen 16 kirker og kapeller. Skien kirkelige fellesråd har også ansvaret for 14 kirkegårder.
Vi har nå lagt ut mulighet for å søke opp gravlagte ved våre kirkegårder i Skien kommune.
Les mer
Leter du etter slektens gravlagte?
Fra 1.februar vil det igjen være anledning til gravlegging på Lie kirkegård. På gravplassen vil det være anledning til å få ny urnegrav.
Les mer
Lie kirkegård, de nye urnegravfeltene og navnet minnelund tas i bruk
 Flere saker

Kontakt oss

Ta kontakt med fellesrådet for å avtale dåp, bryllup eller gravferd.

Skien kirkelige fellesråd
Postboks 350
3701 SKIEN

Besøksadresse:
Schweigaardsgt 11 (1.etg)

Tlf.   35 58 11 80
Fax. 35 58 11 81

E-post: kirkevergen@skien.kommune.no

Powered by Cornerstone