Hans Severin Arentz

Hans Severin Arentz

Lærer ved Skien lærde skole og politiker.

Hans Severin Arentz ble født i Farsund 15.11.1806. Faren var fiskeriinspektør på Shetlandsøyene. Han ble konstituert som adjunkt ved skolen i 1829 og fast ansatt året etter. Norsk og gresk var fagene, men også matematikk sto på programmet. Fungerte som rektor i 1851-52. Han ble gift med Margrethe Stockmann i 1838, datter av de som eide Stockmanngården.

Størst betydning har nok Arentz hatt via sitt politiske liv: Stortingsrepresentant i to perioder, medlem av bystyret fra formannskapsloven kom, og fra 1846 ordfører en rekke år. Han arbeidet målrettet for et mer utpreget folke- og selvstyre. Men da kong Oscar besøkte Skien 13.09.1845, ble han hilst velkommen ved byporten og ordfører Arentz talte og kalte besøket «en sand Folkefest, der gjennomtrænger alle Samfunnets Klasser».

I 1848 sto han i spissen for en pengeinnsamling til de etterlatte etter norske frivillige som falt i Danmarks kamp mot tyskerne. Han stilte også opp som vikarredaktør i Correspondenten og ivret sterkt for bygging av kanal med sluser fra Norsjø til Skien, og tegnet aksjer i det første dampskipet som gikk i rute på innsjøen. Han var også aktiv for å få Stortingets godkjenning for å slå sammen latinskolen og realskolen i byen og slik «redde» en svært kostbar Skien lærde skole.

Da han døde 13.02 1875 skrev Varden om en aktet og elsket mann, som eide en åndens klarhet, «ett barn av hjerte og en mann av ånd». Alle byens forretninger stengte da han ble gravlagt. «Han glemte aldri hvor han skulle huske og husket aldri hvor han skulle glemme», ble det skrevet.

Liegata/Louises gate
Les mer
Powered by Cornerstone