Den oppgraderte Lie kirkegård begynner å ta form

Arbeidet går etter planen og de nye feltene blir klar til bruk 2017

Dreneringer og grunnarbeidet er gjort, og lys vannposter er på plass Det er planert, plantet og sådd, så nå spirer det og gror.  Den oppgraderte Lie kirkegård begynner å ta form Når sommerferien er over skal det settes opp et smijernsgjerde rundt kirkegården med to nye porter. Hjørne stolpene og portene vil ha mønster hentet fra Ibsens foreldres gravminner. Det samme gjelder for avskjermingen som skal settes opp rundt avfallsbeholderne. Gravmonumentet til navnet minnelund vil komme på plass til våren. Noen vernede gravminner vil danne en historisk samling rundt sirkelen midt på kirkegården. De nye grafeltene her vil bli tatt i bruk i 2017

 Den oppgraderte Lie kirkegård begynner å ta form

Powered by Cornerstone