Lie kirkegård, de nye urnegravfeltene og navnet minnelund tas i bruk

Lie kirkegård, de nye urnegravfeltene og navnet minnelund tas i bruk

Fra 1.februar vil det igjen være anledning til gravlegging på Lie kirkegård. På gravplassen vil det være anledning til å få ny urnegrav.

På en urnegrav vil det være anledning til å sette opp ett eget gravminne, slik som er vanlig på andre gravsteder.  

 

Gravplassen har i tillegg et eget felt som heter Navnet minnelund. Her er det kun felles gravminne.
Gravplassbetjeningen sørger der for navneplate, beplantning og stell, dette vil medføre en kostnad.

Navneplaten  monteres her på felles gravminne.

Relaterte artikler
Powered by Cornerstone