PLAN- OG VEDLIKEHOLDSKONSULENT I SKIEN KIRKELIGE FELLESRÅD, 100 % FAST STILLING

Skien kirkelige fellesråd er ansvarlig for økonomi, personell, planlegging, drift av kirker og gravplasser i Skien. Vi har ledig en spennende stilling med tiltredelse høsten 2017. Vi er en stab på 9 personer som har kontorfellesskap i moderne og hyggelige lokaler i Schweigaardsgate, sentralt i Skien. Vi har ansvar for 12 kirker, 4 kapell og 14 gravplasser. I fellesrådet er det 60 medarbeidere og i kommunen bor det 53 000 innbyggere.

Arbeidsoppgavene vil bla. omfatte:

 • Ansvar og tilrettelegging for vedlikehold av bygninger og gravplasser
 • Innkjøp etter offentlige anskaffelser
 • Saksbehandling, søknader og rapporter for fellesrådet
 • Planarbeid og oppfølging av prosjekter i samarbeid med kirkevergen
 • Rådgi og assistere kirkevergen i forbindelse med nyanlegg og omregulering av gravplasser
 • Ansvar for enøk-tiltak
 • Godkjenning av gravmonumenter
 • Kontraktsinngåelse i samarbeid med kirkevergen
 • Ansvar for nøkkelsystemer og forsikringer
 • Ansvar for å arbeide innenfor gjeldende budsjett
 • Administrative oppgaver tilkyttet kirkekontoret
 • Digitalisering av bygg og anlegg

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning. Eksempelvis byggfag (ingeniør), arkitektur og jus.
 • Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Erfaring fra bygg- og eiendomsforvaltning
 • God IKT-kompetanse
 • God kjennskap til Den norske kirkes arbeid og organisering, samt offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper:

 • Positivt engasjement
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlings- og kommunikasjonsevne
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å tenke langsiktig, strategisk og målrettet
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt

 

Stillingen forutsetter medlemsskap i Den norske kirke
Søkeren må disponere egen bil.
Lønn i h.h.t.gjeldende tariff og avtaler.
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis ved henvendelse til kirkeverge Jorunn Fliid Tlf 35581176/40406576.

Søknaden sendes:
Skien kirkelige fellesråd
Postboks 350
3701 Skien

Søknadsfrist: 23.04.17

Powered by Cornerstone