Leter du etter slektens gravlagte?

Leter du etter slektens gravlagte?

Gravminner og to bjørketrær i gult
Gravminner og to bjørketrær i gult     
Kirkegårdssøk gir deg mulighet til å søke opp gravlagte på gravplassene i Skien kommune. Gå inn på menyvalget GRAVPLASS i topp menyen, deretter gravplass søk.

Her vil du kunne søke opp gravlagte via navn eller gravplass. Oppslaget vil vise: gravadresse (kirkegårsnummer.felt.rad.plass), navn, gravlund, dato for fødsel og død.
For slettede gravsteder vises gravadressen kun med kirkegårdsnummer og felt. Det vil ikke kunne gjøres oppslag på anonymt gravlagte.

Powered by Cornerstone