KANTOR/MENIGHETSMUSIKER I 80-100 % FAST STILLING I BORGESTAD MENIGHET

KANTOR/MENIGHETSMUSIKER I 80-100 % FAST STILLING I BORGESTAD MENIGHET

2. gangs utlysning. Skien kirkelige fellesråd har ledig 80 % fast organiststilling med hovedarbeidssted i Borgestad menighet. Det er mulighet for å øke stillingen til 100 % finansiert av menigheten for musikalsk arbeid blant barn og unge.

Borgestad ligger i skien kommune med grense mot Porsgrunn. Kirken er fra 1907. Orgelet er et tyskprodusert Jørgensen orgel fra 1956 med 21 stemmer. Orgelet gjennomgår en større restaurering høsten 2017. Menigheten står i en klassisk kirkemusikalsk tradisjon og er opptatt av å bevare dette. Samtidig er det ønskelig at den som tilsettes behersker nyere musikkutrykk.

Hovedoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger og sammen med stab og frivillige bidra til å utvikle gudstjenesten og styrke menighetssangen.
 • Kirkemusikalsk sang- og musikkaktivitet ut fra menighetens strategiplaner og satsingsområder i et menighetsbyggende perspektiv.
 • Hovedansvar for, og ledelsen av Borgestad kirkekor.
 • Legge til rette for at ulike musikalske uttrykk får sin plass i menighetens arbeid.
 • Arrangere konserter i samarbeid med menighetens musikkutvalg og regionens øvrige kulturtilbud.
 • Ha ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkens instrumenter. 

Menighetsfinansiert del (20 %)

 • Kirkemusikalsk arbeid blant barn og unge i menigheten.

Vi søker etter en person som:

 • Har relevant kirkemusikalsk utdanning. Annen relevant musikkutdanning kan bli vurdert.
 • Kan se sin tjeneste i et menighetsbyggende perspektiv
 • Vil fremme kvalitet, bredde, mangfold og variasjon i kirkemusikalske uttrykksformer.
 • Har evne og vilje til å samarbeide i team.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Er medlem i Den norske kirke 

Skien har et rikt tilbud for sine innbyggere både hva utdanning, service og fritid angår. I kommunen finner vi gode og rimelige boliger i attraktive boligområder. 

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk for kirken. Politiattest må fremlegges ved ansettelse. Nærmere opplysninger om stillingen kan gis ved henvendelse til Sokneprest i Borgestad tlf. 932 01 909

eller til Kirkevergen i Skien tlf. 35 58 11 80.

Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål sendes:

Skien kirkelige fellesråd, Postboks 350, 3701 Skien,

eller pr e-post til kirkevergen@skien.kommune.no 

Søknadsfrist: 10. oktober 2017

 

Powered by Cornerstone