FAGLEDER FOR TROSOPPLÆRING I 100 % i Skien kirkelige fellesråd

FAGLEDER FOR TROSOPPLÆRING I 100 % i Skien kirkelige fellesråd

Det er ledig en fast som fagleder for trosopplæring og utøvende trosopplæring i 100 % i Skien kirkelige fellesråd. Stillingen er fagleder for hele trosopplæringsområdet og vil ha et utøvende ansvar for trosopplæringsarbeidet i Skien menighet og Siljan menighet. Siljan- og Skien kirkelige fellesråd samarbeider om trosopplæringa og er felles trosopplæringsområde.

Skien ligger i hjertet av Telemark og har rike muligheter for kultur-, fritids- og friluftsliv. Skien kommune har ca. 54.000 innbyggere og er største by i Telemark.

Skien menighet ligger i sentrum av byen hvor Skien kirke er et tydelig landemerke. Menigheten disponerer et eget ungdomshus i sentrum som er under oppussing og er antatt ferdigstilt ila. 2017. Staben består av to prester, to kantorer, to diakonmedarbeidere, kirketjener og menighetssekretær.

Siljan menighet er en ettsokns kommune med ca. 2400 innbyggere. Det er 15 km til Skien sentrum og 22 km til Porsgrunn. Siljan er en jord- og skogbruksbygd med mye fin natur og friluftsmuligheter. Menigheten disponerer et menighetshus. Menighetskontoret ligger i sentrum av Siljan, hvor sokneprest, kirkeverge, organist og menighetssekretær har kontorfellesskap.

I Skien er flere av trosopplæringstiltakene organisert som fellestiltak for hele byen. Det vil være et tett samarbeid med fellesrådets øvrige trosopplæringsansatte.

Stillingen er ledig med tiltredelse fra 01.01.2017

Arbeidsoppgaver:

  • Praktisk og organisatorisk ansvar for gjennomføring av trosopplæringstiltak i Skien og Siljan menigheter i samarbeid med de andre kirkelige ansatte og frivillige i menighetene.
  • Fagleder og hovedansvarlig for fellestiltak i trosopplæringsområdet
  • Ansvar for arbeidet med å utvikle trosopplæringsplanen i menighetene.
  • Medansvar for bruk og utvikling av sosiale medier, stoff til menighetsblad og nettside ang. trosopplæringen i menighetene.
  • Rekruttering, motivering og opplæring/veiledning av frivillige medarbeidere
  • Saksbehandling og utredning for kirkevergen
  • Bistå kirkevergen i øvrige administrative oppgaver knyttet til trosopplæring

 
Ønskelige kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdanning, med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen
Gode kontaktskapende evner og må trives sammen med barn og ungdom
Allsidig erfaring med trosformidling
Ledererfaring
Personlig egnethet vil bli vektlagt
God kjennskap til Den norske kirke
 
Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning og personlig egnethet.
Det kreves medlemskap i Den norske kirke
 
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.
Søkeren bør disponere egen bil.
 
Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk innenfor kirkelig sektor.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av:
Jorunn Fliid, kirkeverge Skien kirkelige fellesråd, 35 58 11 76
Jan Einar Hals, personalkonsulent Skien kirkelige fellesråd, 35 58 11 62/986 60 026
Øystein Gunnersen, sokneprest Skien menighet, 35 58 90 75/414 57 874
Agathe Bergem-Tinnan, sokneprest Siljan menighet, 35 94 11 74
 
Søknad vedlagt kopi av vitnemål og attester sendes Skien kirkelige fellesråd, Postboks 350, 3701 Skien eller på epost kirkevergen@skien.kommune.no
 
Søknadsfrist: 30. november 2017v

Powered by Cornerstone