Skien kirkelige fellesråd planlegger utvidelser ved Gjerpen kirkegård

Skien kirkelige fellesråd planlegger utvidelser ved Gjerpen kirkegård

Søknaden om utvidelsene er sendt Biskopen i juni 2018, og tiltakene vil omfatte:
  • Urnegravfelt og navnet minnelund i skråningen på østsiden av Gjerpen kirke med plass til 525 urnegraver og 176 graver i navnet minnelund, samt 45 kistegraver.

  • Ny driftsavdeling med personalbygg og lagerbygg.

  • Utvidet parkeringsplass mellom gravplassen og prestegården.

  • Ny parkeringsplass ved gravkapell

Engasjering av entreprenører vil starte etter godkjenning, og planlagt oppstart igangsetting av arbeidet er våren 2019.

Powered by Cornerstone