KATEKET 50 % FAST, 50 % VIKARIAT BORGESTAD MENIGHET, SKIEN KIRKELIGE FELLESRÅD 3. gangs utlysning

KATEKET 50 % FAST, 50 % VIKARIAT BORGESTAD MENIGHET, SKIEN KIRKELIGE FELLESRÅD 3. gangs utlysning

Det er ledig en 50 % fast og 50 % vikariat i kateketstilling i Borgestad menighet. Stillingen er ledig fra 1. januar 2019. Vikariatet strekker seg til 31. mai 2019. Vi søker etter en medarbeider som trives med undervisningsoppgaver, som liker å jobbe med barn og unge, og som har interesse for og evne til kreativ formidling.

Borgestad menighet ligger i Skien kommune. Det er ca. 5000 innbyggere i Borgestad sokn. Menigheten har et godt menighetsliv og det er samarbeid mellom kirken og frivillige organisasjoner.
Den tilsatte vil ha hovedansvaret for konfirmantundervisningen i Borgestad menighet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvaret for planlegging, organisering og gjennomføring av konfirmantarbeidet i menighet.
 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet undervisning
 • Trosopplæringsarbeid i samsvar med gjeldende planer og sammen med øvrige ansatte
 • Samarbeid kirke-skole-barnehage-menighet
 • Rekruttere og veilede ledere og frivillige medarbeidere
   
  Kvalifikasjoner:
  Krav til kateketutdannelse i samsvar med kvalifikasjonskravene for kateket jfr. § 4 i tjenesteordning for kateket.
  Gode kontaktskapende evner og trives sammen med barn og ungdom
  Allsidig erfaring med trosformidling
  Gode samarbeidsevner, selvstendighet og evne til strukturert og målrettet arbeid.
  Kjennskap til Den norske kirke
   
  Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning og personlig egnethet.
  Det kreves medlemskap i Den norske kirke
  Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.
   
  Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk innenfor kirkelig sektor.
   
  Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av:
  Hege Merethe Andal Hofsten, sokneprest Borgestad menighet, 932 01 909
  Jan Einar Hals, assisterende kirkeverge Skien kirkelige fellesråd, 986 60 026
   
  Søknad vedlagt kopi av vitnemål og attester sendes Skien kirkelige fellesråd, Postboks 350, 3701 Skien eller på epost kirkevergen@skien.kommune.no.
   
  Søknadsfrist: 9. desember
Powered by Cornerstone