Arbeidet med utvidelse av Gjerpen kirkegård og ny driftsavdeling er igang

Arbeidet med utvidelse av Gjerpen kirkegård og ny driftsavdeling er igang

Arbeidet startet opp juni og er planlagt ferdig juni 2020

Denne nye delen av gravplassen (Gjerpen øvre kirkegård) vil romme 525 urnegraver og 90 nye kistegraver. Det vil også bli anlagt en navnet minnelund med ca 170 urnegraver på gravplassen. Ny driftsavdeling vil bli anlagt øst for låven som tilhører prestegården.

Powered by Cornerstone