Hvorfor ser Skotfoss kirke slik ut?

Hvorfor ser Skotfoss kirke slik ut?

Skotfoss kirke må renoveres og asfalt plater er midlertidig satt på der kledningen er fjernet, for å sikre kirken for vinteren 2019/2020.

Det er desverre avdekket omfattende råteskader på konstruksjon, bæring, bjelkelag på Skotfoss kirke. Det ble laget en rapport på skadene høsten 2019 og deler av kledningen ble derfor tatt av, og asfalt plater er nå satt på for å sikre kirken for vinteren. Skien kirkelige fellesråd har søkt Skien kommune om ekstra tilskudd og  planlegger å starte renovering av kirken til våren.

Powered by Cornerstone