SEKRETÆRSTILLING 45 % I SKIEN KIRKELIGE FELLESRÅD, GIMSØY OG NENSET SOKN

SEKRETÆRSTILLING 45 % I SKIEN KIRKELIGE FELLESRÅD, GIMSØY OG NENSET SOKN

Det er ledig en 45 % sekretærstilling i Skien kirkelige fellesråd. Stillingen har hovedarbeidssted på Nenset menighetskontor og er ledig fra 1. januar 2020.

Arbeidsoppgavene vil bla. omfatte:

 • Ekspedisjonsarbeid og sentralbordtjeneste
 • Tilrettelegging  for gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Bilagsbehandling
 • Ansvar for menighetens arkiv
 • Deltakelse i stabssamarbeid, blant annet stabsmøter
 • Deltakelse og sekretæroppgaver for menighetsrådsmøte 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til bruk av IKT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Regnskapsforståelse
 • Interesse for menighetsarbeid
 • Det er ønskelig med kjennskap til Gimsøy og Nenset menighet
 • Ønskelig med relevant utdannelse og/eller erfaring 

Søkeren må være medlem av Den norske kirke, må kunne arbeide selvstendig, være utadvent
og ha evne til å møte mennesker i ulike livssituasjoner. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. 

Lønn i h.h.t.gjeldene tariff og avtaler. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis ved henvendelse til assisterende kirkeverge Jan Einar Hals, tlf: 35 58 11 62/986 60 026 eller sokneprest Svein Håland, tlf. 916 10 681 

Søknaden sendes:
Skien kirkelige fellesråd på e-post: kirkevergen@skien.kommune.no 

 

SØKNADSFRIST: 20. november 2019

Powered by Cornerstone