TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 7.1.21)

TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 7.1.21)

Det er innført smitteverntiltak i kirkene og vi ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Alle gudstjenester avlyses frem til og med 17. januar, for gudstjenester med dåp vil prest ta kontakt med dåpsfamilien. Begravelser/bisettelser gjennomføres med begrensning på 30 personer tilstede, dette gjelder foreløpig ut januar. Menighetskontorene og kontoret i Schweigaardsgate er åpne for besøk.

Alle kirkelige gudstjenester/handlinger og aktiviteter med unntak av begravelser/bisettelser avlyses for de neste to uker.

Menighetskontorene er åpne for besøkende og følger de vanlige åpningstidene for menighetskontoret. 

Det samme gjelder for kontoret i Schweigaarsdgt (kirkevergens administrasjon, og prosten i Skien).
 

Kirke/kapell

Maks antall (fra 5.1.21)
Begravelse/bisettelse

Maks antall begravelser/bisettelser
med salmesang

Gjerpen    
Gjerpen kirke 30 30
Gjerpen kapell 30 30
Luksefjell kirke 30 16
Valebø kirke 30 16
Borgestad    
Borgestad kirke 30 30
Gulset og Skotfoss    
Gulset kirke 30 30
Skotfoss kirke 30 30
Pollen kapell 30  
Nenset og Gimsøy    
Nenset kirke 30 30
Gimsøy kirke 30  
Klyve    
Kilebygda og Solum    
Solum kirke 30 20
Kilebygda kirke 30  
Melum    
Melum kirke 30 20
Skien    
Skien kirke 30 30
Nordregravlund kapell 30 30


Med vennlig hilsen
Liv Espeland Jettestuen(prost i Skien prosti) og   Jorunn Fliid (kirkeverge i Skien)                      

Powered by Cornerstone