TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 10.5.21)

TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 10.5.21)

Det er innført smitteverntiltak i kirkene og vi ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Bisettelser, begravelser, kan gjennomføres med inntil 50 deltakere (medvirkende kommer i tillegg). Gudstjenester, vielser og dåp med inntil 20 deltakere (medvirkende kommer i tillegg). Nasjonale retningslinjer med 2 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand gir en begrensning for noen av våre kirker/kapeller, se tabell.

Menighetskontorene er nå stengt for besøkende.   
Det samme gjelder for kontoret i Schweigaarsdgt (kirkevergens administrasjon, og prosten i Skien). Vi besvarer henvendelser på telefon (35 58 11 80).

Arrangementer for barn og unge (under 13 år) gjennomføres med begrensninger etter trafikklysmodellen for skolene. Arrangementer inne/ute for unge/voksne (over 13år) kan ikke gjennomføres. Disse reglene er en kombinasjon av forskrift  for Skien kommune og de nasjonale reglene. Reglene gjelder fra 9. mai, foreløpig til og med 25. mai.

 

Kirke/kapell

Maks antall gudstjenester,
dåp og vielser 

Maks antall 
begravelser/bisettelser 
 

Gjerpen    
Gjerpen kirke 20 40
Gjerpen kapell   30
Luksefjell kirke 16 16
Valebø kirke 16 16
Borgestad    
Borgestad kirke 20 32
Gulset og Skotfoss    
Gulset kirke 20 50
Skotfoss kirke 20 42
Pollen kapell   10
Nenset og Gimsøy    
Nenset kirke 20 50
Gimsøy kirke 20 20
Klyve 20  
Kilebygda og Solum    
Solum kirke 20 20
Kilebygda kirke 20 30
Melum    
Melum kirke 20 20
Skien    
Skien kirke 20 50
Nordregravlund kapell   34


Med vennlig hilsen
Liv Espeland Jettestuen(prost i Skien prosti) og   Jorunn Fliid (kirkeverge i Skien)                      

Powered by Cornerstone