TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 16.4.21)

TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 16.4.21)

Det er innført smitteverntiltak i kirkene og vi ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Gudstjenester, vielser og dåp kan gjennomføres med inntil 20 deltakere, bisettelser og begravelser kan gjennomføres med inntil 100 deltakere (medvirkende kommer i tillegg). Nye nasjonale retningslinjer med 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand, 2 meter ved fellessang gir en begrensning for noen av våre kirker/kapeller, se tabell.

Menighetskontorene er nå stengt for besøkende.  
Det samme gjelder for kontoret i Schweigaarsdgt (kirkevergens administrasjon, og prosten i Skien). Vi besvarer henvendelser på telefon (35 58 11 80).

Arrangementer for barn og unge (under 20 år) gjennomføres med begrensninger etter trafikklysmodellen for skolene. Arrangementer for voksne kan foreløpig ikke gjenomføres.
Disse reglene er en kombinasjon av 5b som gjelder for Grenlandskommunene og de nasjonale reglene. Reglene for Grenlandskommunene gjelder fra 9. april til foreløpig 22.april. 

Kirke/kapell Maksantall gudstjenester, dåp og vielser Maks antall begravelser/bisettelser

Maks antall 
begravelser/bisettelser med fellessang
 

Gjerpen      
Gjerpen kirke 20 90 40
Gjerpen kapell   70 30
Luksefjell kirke 20 30 16
Valebø kirke 20 35 16
Borgestad      
Borgestad kirke 20 60 32
Gulset og Skotfoss      
Gulset kirke 20 100 100
Skotfoss kirke 20 100 42
Pollen kapell   30 (forutsetter personer i samme husstand) 10
Nenset og Gimsøy      
Nenset kirke 20 100 75
Gimsøy kirke 20 50 (forutsetter personer i samme husstand) 20
Klyve 20    
Kilebygda og Solum      
Solum kirke 20 50 20
Kilebygda kirke 20 60 30
Melum      
Melum kirke 20 50 (forutsetter personer i samme husstand) 20
Skien      
Skien kirke 20 100 100
Nordregravlund kapell   60 34


Med vennlig hilsen
Liv Espeland Jettestuen(prost i Skien prosti) og   Jorunn Fliid (kirkeverge i Skien)                      

Powered by Cornerstone