TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 17.3.20)

TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 17.3.20)

Iht. til oppfordring gitt av biskop preses Atle Sommerfeldt og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen vil alle konfirmasjonsgudstjenester utsettes til etter sommeren. Informasjon om nye datoer vil komme så snart dette er klart. Påskens gudstjenester kan dessverre ikke gjennomføres i dagens situasjon. Vi oppfordrer alle til å ta del i kirkens digitale fellesskap. Avlysning av ALLE tiltak, arrangementer og gudstjenester inntil videre. Menighetskontorene blir stengt frem til påske. Inntil videre er også kontoret i Schweigaardsgate stengt for besøkende uten avtale.

Vi har vedtatt å avlyse ALLE tiltak og arrangementer inntil videre, (trosopplæring, konfirmantundervisning, konserter, møter etc).
Kun nødvendige møter avholdes. Menighetskontorene blir stengt frem til påske. Telefonhenvendelser til menighetene viderekobles til kirkevergens administrasjon. 

Kontoret i Schweigaarsdgt (kirkevergens administrasjon, og prosten i Skien) er inntil videre stengt for besøkende. Ta kontakt med oss via telefon 35 58 11 80 eller e-post kirkevergen@skien.kommune.no eller for prosten telefon 991 58 627, LivEspeland.Jettestuen@skien.kommune.no.
Dersom du trenger å besøke oss
 ta først kontakt via telefon eller e-post for å gjøre en avtale.

Iht. til oppfordring gitt av biskop preses Atle Sommerfeldt og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen vil alle konfirmasjonsgudstjenester utsettes til etter sommeren. Informasjon om nye datoer vil komme så snart dette er klart.
Påskens gudstjenester kan dessverre ikke gjennomføres i dagens situasjon. Vi oppfordrer alle til å ta del i kirkens digitale fellesskap.

Alle gudstjenester i våre kirker er derfor avlyst til over påske.
Samtidig innføres det begrensinger når det gjelder begravelser, vigsler og dåpsseremonier.

-Vi gjør dette i solidaritet med de mest sårbare blant oss. På denne måten er vi i Agder og Telemark bispedømme med på den felles dugnaden for å stoppe korona-viruset, sier biskop Stein Reinertsen.
1) Alle offentlige gudstjenester avlyses til og med 22. mars. Dette kan bli forlenget.
2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie. Dette gjelder inntil videre.
3) Det samme taket på 50 deltakere gjelder for vigsler.
4) De som har planlagt dåpsseremonier, vil bli kontaktet av lokal prest med tanke på å finne en løsning.
5) Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.
Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i samtaler og ikke minst digitalt og på telefon.

Se også menighetenes egene nettsider og kirken.no for mer informasjon.

Med vennlig hilsen
Liv Espeland Jettestuen(prost i Skien prosti) og   Jorunn Fliid (kirkeverge i Skien)                      

Powered by Cornerstone