TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 23.09.21)

TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 23.09.21)

Smittevernveilederen avvikles lørdag 25. september kl 16:00. Det betyr at vi ikke lenger har antallsrestriksjoner i våre kirker og kapeller, heller ikke avstandsregler eller registreringsplikt.

Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som normalt før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.
Dette betyr også at barne- og ungdomsarbeidet kan gjennomføres som normalt, før pandemien.

Noen generelle smittevernråd for samfunnet er fortsatt relevante for kirkens virksomhet:

  • Gode håndvaskrutiner
  • Host i papirlommetørkle eller albukroken
  • Hold deg hjemme hvis du er syk, og følg helsemyndighetenes råd for testing


Med vennlig hilsen
Liv Espeland Jettestuen(prost i Skien prosti) og   Jorunn Fliid (kirkeverge i Skien)                      

Powered by Cornerstone