TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 25.9.20)

TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 25.9.20)

Det er innført smitteverntiltak i kirkene og ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Menighetskontorene og kontoret i Schweigaardsgate er åpne for besøk.

Det er innført smittevernstiltak i kirkene og ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Deltakerantallet på gudstjenestene er fortiden begrenset til 200 personer med avstand på en meter mellom alle som ikke tilhører samme husstand. Flere av kirkerommene vil ikke ha plass til så mange som 200 på grunn av kravet om minst en meters avstand. Nedefor står en tabell som viser maks antallet i den enkelte kirke og kapell ved gravferd og gudstjenester, aktører kommer i tillegg.

Begrensinger når det gjelder gudstjenester, begravelser, vigsler og dåpsseremonier, konserter og eventuelt andre arangementer.

Menighetskontorene er åpne for besøkende og følger de vanlige åpningstidene for menighetskontoret. 

Det samme gjelder for kontoret i Schweigaarsdgt (kirkevergens administrasjon, og prosten i Skien). 

Alle konfirmasjonsgudstjenester utsatt til etter sommeren. Informasjon om nye datoer er nå lagt ut på nettsiden.

Kirke/kapell

Maks antall

Begravelse/bisettelse

Maks antall

Gudstjenester

Gjerpen    
Gjerpen kirke 90 90
Gjerpen kapell 70  
Luksefjell kirke 30 30
Valebø kirke 50 (forutsetter fler i samme husstand) 35
Borgestad    
Borgestad kirke 60 60
Gulset og Skotfoss    
Gulset kirke 200 200
Skotfoss kirke 90 90
Pollen kapell 50 (forutsetter fler i samme husstand)  
Nenset og Gimsøy    
Nenset kirke 150 150
Gimsøy kirke 50 (forutsetter fler i samme husstand) 36
Klyve   40
Kilebygda og Solum    
Solum kirke 50 50
Kilebygda kirke 60 Forutsetter fler i samme husstand) 50 (forutsetter fler i samme husstand)
Melum    
Melum kirke 50 (forutsetter fler i samme husstand) 45 (forutsetter fler i samme husstand)
Skien    
Skien kirke 200 200
Nordregravlund kapell 60  


Med vennlig hilsen
Liv Espeland Jettestuen(prost i Skien prosti) og   Jorunn Fliid (kirkeverge i Skien)                      

Powered by Cornerstone