TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 23.2.21)

TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 23.2.21)

Det er innført smitteverntiltak i kirkene og vi ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Gudstjenester, bisettelser og begravelser kan gjennomføres med et maks antall på 100 deltakere (medvirkende kommer i tillegg). Avstands reglene med 1 meter (2 meter dersom det er felles sang) mellom personer som ikke tilhører samme husstand gjelder fortsatt. Det vil gi en begrensning for noen av våre kirker/kapeller.

Menighetskontorene er åpne for besøkende og følger de vanlige åpningstidene for menighetskontoret. 

Det samme gjelder for kontoret i Schweigaarsdgt (kirkevergens administrasjon, og prosten i Skien).
 

Kirke/kapell

Maks antall (fra 23.2.21)

Gudstjenester, begravelser/bisettelser og andre arr. (gjelder ikke barn/unge under 20år)

Maks antall gudstjenester, begravelser/bisettelser og andre arr.
med salmesang (gjelder ikke barn/unge under 20 år)

Gjerpen    
Gjerpen kirke 90 40
Gjerpen kapell 70 30
Luksefjell kirke 30 16
Valebø kirke 50 (forutsetter en del deltakere i samme husstand) 16
Borgestad    
Borgestad kirke 60 32
Gulset og Skotfoss    
Gulset kirke 100 100
Skotfoss kirke 100 42
Pollen kapell 30 (forutsetter en del deltakere i samme husstand) 10
Nenset og Gimsøy    
Nenset kirke 100 75
Gimsøy kirke 50 (forutsetter en del deltakere i samme husstand) 20
Klyve 40  
Kilebygda og Solum    
Solum kirke 50 20
Kilebygda kirke 60 30
Melum    
Melum kirke 50 (forutsetter en del deltakere i samme husstand) 20
Skien    
Skien kirke 100 100
Nordregravlund kapell 60 34


Med vennlig hilsen
Liv Espeland Jettestuen(prost i Skien prosti) og   Jorunn Fliid (kirkeverge i Skien)                      

Powered by Cornerstone