TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 6.11.20) med oversikt over maks antall i kirker/kapell

TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 6.11.20) med oversikt over maks antall i kirker/kapell

Det er innført smitteverntiltak i kirkene og ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Menighetskontorene og kontoret i Schweigaardsgate er åpne for besøk.

Det er innført smittevernstiltak i kirkene og ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Deltakerantallet på gudstjenestene er fortiden begrenset til 50 personer med avstand på en meter mellom alle som ikke tilhører samme husstand. Nedefor står en tabell som viser maks antallet i den enkelte kirke og kapell ved gravferd og gudstjenester, aktører kommer i tillegg.

Begrensinger når det gjelder gudstjenester, begravelser, vigsler og dåpsseremonier, konserter og eventuelt andre arangementer.

Menighetskontorene er åpne for besøkende og følger de vanlige åpningstidene for menighetskontoret. 

Det samme gjelder for kontoret i Schweigaarsdgt (kirkevergens administrasjon, og prosten i Skien). 

 

Kirke/kapell

Maks antall (fra 9.11.20)

Begravelse/bisettelse

Maks antall (fra 9.11.20)

Gudstjenester

Gjerpen    
Gjerpen kirke 50 50
Gjerpen kapell 50  
Luksefjell kirke 30 30
Valebø kirke 50 (forutsetter fler i samme husstand) 35
Borgestad    
Borgestad kirke 50 50
Gulset og Skotfoss    
Gulset kirke 50 50
Skotfoss kirke 50 50
Pollen kapell 50 (forutsetter fler i samme husstand)  
Nenset og Gimsøy    
Nenset kirke 50 50
Gimsøy kirke 50 (forutsetter fler i samme husstand) 36
Klyve   40
Kilebygda og Solum    
Solum kirke 50 50
Kilebygda kirke 50 Forutsetter fler i samme husstand) 50 (forutsetter fler i samme husstand)
Melum    
Melum kirke 50 (forutsetter fler i samme husstand) 45 (forutsetter fler i samme husstand)
Skien    
Skien kirke 50 50
Nordregravlund kapell 50  


Med vennlig hilsen
Liv Espeland Jettestuen(prost i Skien prosti) og   Jorunn Fliid (kirkeverge i Skien)                      

Powered by Cornerstone