TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 17.06.21)

TILTAK - KORONAVIRUSET (oppdatert 17.06.21)

Det er innført smitteverntiltak i kirkene og vi ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Gudstjenester, vielser og dåp, bisettelser og begravelser, kan gjennomføres med inntil 200 deltakere (medvirkende kommer i tillegg). Nasjonale retningslinjer med 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand gir en begrensning for noen av våre kirker/kapeller, se tabell.

Menighetskontorene har vanlig åpningstid for besøkende.   
Det samme gjelder for kontoret i Schweigaarsdgt (kirkevergens administrasjon, og prosten i Skien). 

Arrangementer for barn og unge (under 20 år) gjennomføres med begrensninger etter trafikklysmodellen for skolene. Arrangementer inne/ute for unge/voksne (over 20 år) kan gjennomføres med inntil 20 personer innendørs og 30 personer utendørs, så lenge de kan holde minst en meters avstand. Reglene gjelder fra 18. juni.

 

Kirke/kapell

Maks antall begravelser, gudstjenester,
dåp og vielser 

Gjerpen  
Gjerpen kirke 90
Gjerpen kapell 70
Luksefjell kirke 30
Valebø kirke 35
Borgestad  
Borgestad kirke 60
Gulset og Skotfoss  
Gulset kirke 200
Skotfoss kirke 100
Pollen kapell 30
Nenset og Gimsøy  
Nenset kirke 150
Gimsøy kirke 50
Klyve  
Kilebygda og Solum  
Solum kirke 50
Kilebygda kirke 60
Melum  
Melum kirke 50
Skien  
Skien kirke 200
Nordregravlund kapell 60


Med vennlig hilsen
Liv Espeland Jettestuen(prost i Skien prosti) og   Jorunn Fliid (kirkeverge i Skien)                      

Powered by Cornerstone