Arbeidet med utvidelse av Gjerpen kirkegård og ny driftsavdeling er sluttført

Arbeidet med utvidelse av Gjerpen kirkegård og ny driftsavdeling er sluttført

Nå skal plener gro, trær og hekker slå rot, så den nye gravplassen kan åpnes for bruk i 2021

Arbeidet startet opp i fjor og ble ferdig i juni 2020. Gravplassen åpnes for bruk i 2021. 

Denne nye delen av gravplassen på Gjerpen, som har fått navnet Havna, rommer 200 urnegraver og 282 nye kistegraver. I tillegg er det anlagt en navnet minnelund med ca. 146 urnegraver på gravplassen. En ny driftsavdeling er anlagt bak prestegårdslåven. Parkeringsplassen har fått asfaltdekke og i tillegg er det anlagt en ny parkeringsplass ved gravkapellet. 

Arbeidet med utvidelse av Gjerpen kirkegård og ny driftsavdeling er sluttført
Powered by Cornerstone