Rehabiliteringsarbeider på Skien kirke

Rehabiliteringsarbeider på Skien kirke

Stillaser ved Skien kirke
Stillaser ved Skien kirke     
Det er satt opp stillaser ved Skien kirke i forbindelse med arbeider på fasader, takrenner og beslag. Arbeidet er startet opp på vestsiden av kirken og vil etter hvert forflyttes til andre deler av kirken. Arbeidet er en større rehabilitering og vil pågå over flere år.
Powered by Cornerstone