Rehabiliteringsarbeid Gjerpen kirke

Rehabiliteringsarbeid Gjerpen kirke

Det er satt opp stillaser i forbindelse med klimaskallsikring av Gjerpen kirke. Arbeidet er planlagt fullført i oktober 2022.

Stortinget ga i 2020 en ekstrabevilgning på 52 millioner kroner over Barne- og familiedepartementets budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Midlene forvaltes av Riksantikvaren, og tilskudd i denne utlysningsrunden ble gitt til klimaskallsikring og tiltak på elektriske anlegg, og gjelder kirker for middelalderkirker i stein, og kirker oppført mellom 1700-1850.

Skien kirkelige fellesråd fikk tildelt noen av disse midlene til utføring av bærekraftig istandsetting av klimaskall på Gjerpen kirke. Med bærekraftig istandsetting menes at tiltak skal ta hensyn til de historiske konstruksjonene og materialene, og utføres på en måte som gjør kirken vedlikeholdsvennlig over lang tid. Tiltaket består av fjerning av sementfuger og refuging med hydraulisk kalkmørtler i henhold til riksantikvarens retningslinjer.

Arbeidet starter på fasaden mot sør, ved inngangen, og vil fortsette på nordsiden. Arbeidet er planlagt fullført i oktober 2022. 

Powered by Cornerstone