KORDIRIGENT VIKARIAT

KORDIRIGENT VIKARIAT

Skien kirkelige fellesråd søker etter kordirigent til Borgestad kirkekor i 15 % stillingen for året 2023.

Borgestad kirkekor består av ca 20 sanger i alderen 50 +. 

Det er et blandakor som primært synger firstemmige korarrangementer i forskjellige genre som gjør seg fint i et kirkerom. 

Korleders ansvar er å finne nytt repertoar i samarbeid med utvalgt gruppe fra koret.
Korleder skal innstudere musikken, lede koret og legge til rette for at koret utvikler seg i ønsket retning, blir klare til å være forsangere på gudstjenester og klare til å holde konsert i slutning av hvert semester. 

Koret har et velfungerende styre som håndterer korets økonomi, sosiale sammenkomster og tar seg av diverse organiseringsoppgaver ved behov.

Øvelser: Hver onsdag kl.19- 21:30 i Borgestad kirkestue. 

Årlig aktivitet: 

5 gudstjenester 
2 konserter 
2 mindre oppdrag (sang på julemarked, medarbeiderfest, fredagskveld o.l) 

En øvelseshelg 

Vi søker dirigent med relevant utdannelse / erfaring innenfor korledelse. 
Det er ønskelig at dirigent håndterer piano og anvender dette ved innstudering.

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk innenfor kirkelig sektor.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis ved henvendelse til kirkemusiker Ingrid B. Halle, tlf 90910145, eller kirkeverge Jorunn Fliid, tlf 40406576.

 

Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål sendes:

Skien kirkelige fellesråd, Schweigaardsgate 11, 3717 Skien,

eller pr e-post til kirkevergen@skien.kommune.no

 

Søknadsfrist: 13.desember 2022

Powered by Cornerstone