Borgestad kapell

Borgestad kapell

Håvundvegen 378, 3711 Skien
Byggeår 1982
Arkitekt MNAL Kåre Kverndokk
Byggemateriale teglstein og tre
Byggekostnad  
Finnasiert av Skien kommune
Altertavle Ingen altertavle. Bildeteppe av Margot Høverstad, Porsgrunn
Orgel bygget av Nils Arne Venheim, Borgestad
Sittepasser ca 90
Restaurering  
Hiustorier fra kapellet I 1962 ble arkitekt MNAL Harald Hille, Oslo, engasjert til å tegne et nytt gravkapell. på grunn av uenighet om plasseringen ble saken stilt i bero i 1967. Nytt utvalg ble nedsatt i 1974 og Skien komunes arkitekt Kåre Kverndok fikk i oppdrag å utarbeide de endelige tegninger. Byggingen ble påbegynnt i august 1981 og sto ferdig oktober 1982.

 

Powered by Cornerstone