Huskeliste

Huskeliste

I planleggingsfasen Før vigselen Under vigselen

 

I planleggingsfasen
Dato og klokkeslett for vigselen avtales med Skien menighetskontor (tlf 35 90 54 60). Vigselskirke/vigselssted må være godkjent av biskopen.
Nødvendige papirer anskaffes og fylles ut. Forlovere bestemmes.
Før vigselen
 
Presten som skal vie tar kontakt for avtale tid til en vigselssamtale. I tilknytning til denne henvendelsen kan det avtales tid for ”øving” og pynting i kirken. Ta eventuelt kontakt med andre som skal ha vigsel samme dag for felles pynting. Opplysninger om andre vigsler kan fås fra kirkekontoret tidligst 1 måned før vigselsdagen. Kirken åpnes en time før første vigsel, da er det anledning til å pynte
Hvis solister ønsker å øve før vigselen, kan de få telefonnummer til organisten på kirkekontoret. 
Skal brudeparet tas imot på en spesiell måte utenfor kirken etter vigselen, kan det være lurt at de ansvarlige snakker med kirketjener på forhånd for å bli anvist sted.
 
Avhengig av hva slags prosesjon man vil ha, bør de som skal sitte framme i koret, være til stede seinest 10 minutter før vigselen. Det er en god skikk at brudgom og øvrige familie går først opp kirkegulvet når man skal sette seg.
Skal ringene settes på i kirken, sjekker enten forlover eller brudgom at de er med inn i kirken.
 
Under vigselen
Vigselen ledes av presten. Organisten spiller til alle som er med i inngangsprosesjonen har satt seg.  Bruden skal sette seg først. Når hun har satt seg, setter alle de andre seg.
Brudebuketten skal leveres til forlover når brud og brudgom skal fram til alterringen for å bli viet. Forloverne bør stå under denne delen av vigselen.
 
Hvis brudens far har ført bruden opp, bør han gå over til brudgommens plass når brudeparet reiser seg for å bli viet. 
Når brudeparet kneler, skal det kneles med rett rygg. Man skal ikke ”sette seg” på hælene.
Prestens forbønn med håndspåleggelse følges av Fadervår. Dette er en felles bønn og både brudepar og gjester deltar i bønnen.
Før brudeparet går ut av kirken, kommer presten ut av alterringen og gratulerer brudeparet, forlovere og foreldre. Forloverne venter med å begynne å gå til brudeparet er halvveis nede i kirken.
Brudeparet får med seg en kopi av ”Melding om vigsel” som er stemplet og signert av visler Vigselsattest kommer i posten fra Folkeregisteret i etterkant.
Hvis man skal ha med seg noe av pynten i kirken, avklares dette med kirketjener når gjestene er kommet ut av kirken.
Powered by Cornerstone