Før, på og etter gravferdsdagen

Før, på og etter gravferdsdagen

En hjelp for de/den som har ansvar for en gravferd.

 

Før gravferden
Søk hjelp og støtte til å avgjøre hvordan du/dere som de(n) nærmeste tar avskjed med den døde, enten hjemme, på sykehus/sykehjem eller i et syningsrom.
Samtal med noen du/dere har tillit til om hvor mye du/dere selv vil ta ansvar for i forbindelse med begravelsen og hva du/dere eventuelt vil bruke et byrå til.
Vil man ha minesamvær, enten hjemme eller et annet sted og det praktiske arbeidet rundt det.
Få byrået til å ta kontakt med proste- og  kirkekontoret for å avtale dag og tidspunkt for gravferden, eller ta kontakt selv hvis man ikke skal bruke byrå.
Følgende kan avtales sammen med byrå eller det settes opp av pårørende selv, noe kan man også få hjelp til av den som skal forrette gravferden:
dødsannonse og kontakt med avis(er)
ordningen for gravferden, ikke minst salmer/sanger, hvem som skal ha minneord, om og eventuelt hvem som skal synge solo, spille, lese skriftord, tenne lys eller be bønner i gravferden
trykking av hefte med salmene/sangene (antall)
bærere og eventuelt de som skal være med å senke kisten, normalt seks personer.
hvem som skal takke ved graven
hva slags blomster som skal brukes
om det skal være takkegave og/eller blomster
skal det legges ut kondolanseprotokoll ved gravferden
om det skal være anledning til å sende blomster til hjemmet
Forbered deg/dere på samtalen med den som skal forette gravferden. Finn fram minner, hendelser, viktige bibelord og lignende som betyr noe spesielt og som bør være med i minnetalen.
Skal det benyttes et eksiterende gravsted eller opprettes et nytt. Hvem skal være fester for et evt. nytt gravsted
Ved kremasjon skal urnen settes ned på en gravplass eller skal det søkes om askespredning
Der det er gravstøtte fra før, kan pårørende gjerne drøfte ny inskripsjon i forbindelse med planlegging av gravferden. Dette spørsmålet kan også vente til tiden etter gravferden.
 
På gravferdsdagen
Det er mulig mange steder å avtale en siste syning før gravferden. Kirken/kapellet vil da være lukket. Syningen eller den siste samlingen ved kisten for de aller nærmeste bør skje i god tid før gravferden.
Tradisjoner har lagt vekt på at de nærmeste pårørende skal være på plass foran i kirke/kapell før noen andre kommer inn og setter seg. Det kan være en unødvendig stor følelsesmessig belastning å sitte for lenge ved kisten før gravferden starter.
Hvis det er noe en blir urolig for eller ønsker å endre like før gravferden, kan en henvende seg til byrå eller til kirketjener. Vanligvis kommer den som forretter inn og kondolerer de nærmeste når klokkene ringer gravferden inn.
Som pårørende skal en tillate seg selv å delta følelsemessig i selve seremonien slik det faller naturlig. Det kan være godt å minne seg selv og andre på at en gravferd ikke er en hendelse hvor man skal vise fram sin flinkhet eller ta seg sammen.
Vanligvis tar de som følger kisten ut på gravlunden med seg kransene når de går ut.
Det gir trygghet og samhørighet ikke å gå alene etter en kiste ut av kirke/kapell. Det er helt naturlig å holde hverandre i hendene eller ta tak i armen til en annen.
Senking av kisten er for mange den mest dramatiske hendelsen, enten det skjer i kapellet når det er kremasjon, eller ute på gravlunden. Noen som ikke helt har kommet i gang med sorgreaksjonene, får hjelp til å gråte og kjenne på fortvilelsen nettopp ved en åpen grav.
Særlig barn og unge, opplever det som viktig å få legge en blomst på kisten ute på gravlunden. Dette bør skje før kisten senkes.
På gravlunden er det den døde som går fra de levende, ikke omvendt. Det er derfor helt naturlig å bruke tid på gravlunden til å kondolere, snakke sammen og etter hvert sammen gå videre enten hjem eller til minnesamlingen
 
Etter gravferdsdagen
Den som nylig har mistet et nært familiemedlem, trenger et nettverk av mennesker å støtte seg på. Familie, venner, naboer og andre eventuelt presten kan være til hjelp. Røde Kors, frivillighetssentraler og mange menigheter har sorggrupper og angstgrupper som er åpne for nye deltakere. 
Noen har tradisjon for å gå gjennom kortene som fulgte blomstene, ta kontakt med noen av de som kondolerte og kanskje ta vare på dødsannonse, kondolansehilsener, bilder og arket med salmene fra begravelsen. Noen velger også å legge ut en kondolanseprotokoll under begravelsen/bisettelsen hvor de som deltar skriver navnet sitt.
De fleste arbeidsgivere ønsker å ha en åpen dialog med ansatte som mister en av sine kjære. Det beste er hvis den som opplever sorg og savn, selv tar kontakt med sin arbeidsgiver enten før begravelsen eller like etter på. Det gjelder også når det ikke er behov for sykemelding eller velferdspermisjon.
Det tar tid før graven ”setter seg”, alt jevnes ut og det igjen blir vakkert på gravstedet. Mange synes likevel det godt og riktig å sette levende blomster på graven de første ukene etter en gravferd.
Hvis det ikke er ordnet i forbindelse med planlegging av gravferden, er tiden nå kommet til å bestemme seg for type gravstøtte og/eller inskripsjon på støtten. Selv om en i familien har hovedansvaret for gravferden, vil mange ha meninger om dette. Også her er det fint om barna og de unge i familien får være med i samtaler og avgjørelser.
Det er stille i rommet. Alles blikk trekkes mot kista som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.
Les mer
Powered by Cornerstone