Musikalske innslag

Musikalske innslag

Pårørende som planlegger begravelsen kan i samarbeid med prest og organist utforme det musikalske uttrykket i begravelsen. Under finner du en liste med forslag til salmer, men det er også åpent for andre sjangere og uttrykk. Også byrået kan være behjelpelig med veiledning når det gjelde valg av musikk.

 

Her er listet opp noen salmer som setter ord på smerten og savnet. Listen omfatter også salmer med tekst og melodi som preges av håp og takknemlighet.
 
NoS = Norsk salmebok
S97 = Salmer 1997
 
Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne - NoS 416 
Bedre kan jeg ikke fare enn å fare til min Gud - NoS 836 
Blott en dag, ett ögonblick i sänder - NoS 490 
Bred dina vida vingar o Jesus över mig - NoS 816 
Dagens auga sloknar ut, kveldssol ned i vester glader - NoS 820 
Deg være ære, herre over dødens makt - NoS 187 
Dei skal gå til den heilage byen - S97 145 
Deilig er jorden - NoS 56 
Den lyse dag ble vendt til natt der intet lys er tent - S97 139 
Den store, hvite flokk, å se - NoS 244 
Det er makt i de foldede hender - S97 47 
Dype, stille, sterke milde guddomsord fra himmelhavn - NoS 552/553 
Døden må vike for Gudsrikets krefter - NoS 196 
Eg veit i himmerik ei borg, ho skin som soli klåre - NoS 843 
Gud, når du til oppbrudd kaller, hele livets dag trer frem - NoS 838 
Havets dyp og fjellets tyngde - S97 38 
Herre, måtte dette skje – Vi ropar ut vårt klagemål - S97 140 
Hjemme i himlen skal ingen mer gråte - S97 146 
Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han vet og alt formår - NoS 333 
Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med - NoS 454 
Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare - NoS 487/488 
Intet kan meg skille fra Guds kjærlighet - NoS 880 
Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt - NoS 863 
Jag kan icke räkna dem alla - NoS 309 
Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst  - NoS 497 
Jeg løfter opp til Gud min sang v. 1-2 og 5-6 - NoS 14 
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn - NoS 856 
Kjærlighet fra Gud - NoS 669 
Lei, milde ljos, igjennom skodde eim, lei du meg fram - NoS 414 
Lær meg å kjenne dine veie - NoS 312 
Løftene kan ikke svikte - NoS 314 
Med fred og glede lar du nå din tjener fare - NoS 802 
Min hyrding er vår Herre Gud - NoS 319 
Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann - NoS 86 
No livnar det i lundar, vers 1-2 og 11-12 - NoS 765 
Nærmere deg min Gud, nærmere deg - NoS 468 
Nå er livet gjemt hos Gud - NoS 866 
Nå åpner savnet sine øde vidder - S97 141 
Når natten fyller dine rom og dine tanker - S97 77 
O bli hos meg, nu er det aftentid - NoS 814/815 
Se, solens skjønne lys og prakt har ført sitt løp til ende - NoS 808 
Skriv deg, Jesus på mitt hjerte - NoS 597 
Som den gylne sol frembryter, vers 1-2 og 7. - NoS 172 
Som når et barn kommer hjem om kvelden - S97 55 
Styr du min vandring, Frelser så kjær - S97 84 
Sørg du for meg, fader kjær - NoS 303/304 
Så går en dag än från vår tid ock kommer icke mer, - NoS 806 
Så ta da mine hender og før meg frem - NoS 608/609 
Tenk når engang den tåke er forsvunnet - NoS 855 
Tett ved sida mi går Jesus, alltid vil han vera der - S97 71 
Tiden svinner, tiden rinner, tiden flyr så hastig bort - NoS 254 
Tårnhøye bølger går langt ifra havn - NoS 475 
Velt alle dine veier og all din hjertesorg (noen vers) - NoS 460/461 
Vær meg nær, å Gud, vær meg nær - NoS 389 
Vær sterk min sjel, i denne tid, når du har tungt å bære - NoS 476 
Å Gud vårt vern i farne år, alt framtidshåp vi vet - NoS 757 
Å kor djup er Herrens nåde (Amazing grace) - NoS 336 
Å leva det er å elska det største di sjel fekk nå; - NoS 698 
Å salige dag som i håpet oss venter - NoS 860 
Å, hvor salig å få vandre hjemad ved vår Faders hånd - NoS 858
Powered by Cornerstone