Gjerpen kirke

Gjerpen kirke

Byggeår 1153
Arkitekt Korskirke 1871-73; Chr. Christie.
Restaurering 1919-20; Harald Bødker.
Restaurering etter brann 2003 - 2004           
Byggemateriale Kalkstein
Byggekostnad Restaurering 1919-1920, totalt kr. 466.000,00
Finnansiert av Ekteparet Hanna og Leopold Løvenskiold
Altertavle Fra 1921, viser den fortapte sønns hjemkomst – utført av Emanuel Vigeland
Orgel 2009. Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad Sverige, 31 stemmer.
Finansiert av forsikringsoppgjør etter brannen i 2003, Sparebank 1 Telemark, samt gaver og innsamling i menigheten.
Sitteplasser 550
Restaurering I 1781 ble kirken utvidet-kirkeskipet ble forlenget med   10 meter mot vest. Det ble bygget ny inngang og tårnet fikk kuppel.
I 1804 fikk kirken sitt første orgel. Lærer Peder Christophersen fra Fossum laget orgelet og han ble også ansatt som organist.
I 1871-73 ble kirken utvidet til en korskirke. Betydelige arbeider 1919-20, restaurering, fornyelse og utsmykning.
Deler av kirken brant 13. november 2003. Brannen startet på galleriet, og galleri og orgel ble totalskadet, tårnet og kirken forøvrig fikk også store skader etter både brannen og slukkningsarbeidet. Men det fantastiske slukkningsarbeidet som ble utført reddet kirken fra å brenne helt ned. Kirken ble gjennåpnet 5. desember 2004. Nytt orgel kunne tas i bruk 18. oktober 2009.
Historier fra kirken       Kirken ble solgt i 1673 til admiral Kort Adeler, med alt kirkegodset, samt vedlikeholdsplikt. Fikk også rett til å kalle prester.
I 1735 var kirken igjen på salg, ble nå kjøpt av kanselliråd herman Leopoldus. Han ble sammen med sin far adlet i 1739 og fikk navnet løvenskiold.
I 1856 ble kirken skjøtet over til menigheten – i praksis Gjerpen kommune
  NYTT ORGEL I GJERPEN KIRKE
 

 

Nytt orgel i Gjerpen kirke

Etter en lang ventetid er endelig det nye orgelet på plass i Gjerpen kirke. Det gamle orgelet ble totalskadet ved brannen 13.november 2003.

 

Gjerpen kirke

Prosessen med å skaffe Gjerpen kirke et nytt orgel har pågått i mange år, våren 2005 ble det tegnet kontrakt med Grönlunds orgelbyggeri i Sverige. Av orgelkonsulent Fil.Dr. Hans Jacob Tronshaug ble menigheten anbefalt et orgel med en fransk-romantisk klangprofil, fordi det ville passe godt inn i Gjerpen kirke med dens interiør og klang.
Orgelet har 31 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Orgelet veier ca 8 tonn og har 1750 piper, den største på ca 100kg og den minste på bare noen få gram.
Tronshaug uttaler at Gjerpen kirke kan med dette orgelet tilby både nåværende og fremtidige kantorer et inspirerende og godt arbeidsredskap som fohåpentlig kan bidra til stor spilleglede og god kunstnerisk innsats. Samtidig er det et håp at organister både i og utenfor Grenlandsområdet vil la seg inspirere av instrumentet og bidra med konsertopplevelser for medlemmer av Gjerpen menighet og publikum i Skien.

 

Orgelet er finnansiert med gave fra Sparebank 1 Telemark, gave fra Løvenskiold, samt forsikringsoppgjør etter brannen.

 

 

 

Powered by Cornerstone