Gulset kirke

Gulset kirke

Byggeår

1. byggetrinn 1986
2. byggetrinn 2009

Arkitekt 1. byggetrinn Harald Hille
2. byggetrinn Reidar Aasen, Børve Borchsenius
Kunstner 1. byggetrinn Gita Norheim
2. byggetrinn Borgny Farstad Svalastog
Byggemateriale Tegl
Byggekostnad 1. byggetrinn kr. 4.000.000,00, 2. byggetrinn kr 55.000.000,-
Finansiert av Skien kommune og innsamlede midler i menigheten
Altertavle

På fondveggen i det nye kirkerommet er et Kristus-motiv dannet av glass-sko.
Det formidler Jesu død for våre synder, soningen. Samtidig er korset nakent, noe som uttrykker Jesu oppstandelse og liv, hans nærvær hos oss. Dette understrekes av de gule skoene som omgir korset.
Det blå feltet symboliseres livets elv og fødsel og danner bakgrunnen for døpefonten.
Det røde feltet er pinsens felt , Den Hellige Ånd og guddommelig inspirasjon.
Det sorte feltet formidler den menneskelige død

I midt gangen har kunstneren gjennom egne monotypier fremstilt Livets elv som har fondveggen og alteret, Kristus, som kilde. Derfra renner det ut i brønnen og fordeles i alle retninger.
Føttene som kirstent symbol har forbindelseslinjer til pilgrimsvandring, men også i et videre perspektiv til selve livsvandringen.
Kalksteien som danner bakgrunnen på fondveggen er hentet fra Caliza Capri i Spania. Kirken er utsmykket av Borgny Farstad Svalastog

Orgel Digitalt Johannus orgel type Monarke Bach Sonate, 31 stemmer
Sitteplasser 270 - 500
Historier om kirken Gulset kirke er en ”arbeidskirke”
Når kirken ble bygget i 1986-var det alt planer for utvidelse.
I det 2. byggetrinn er det integrert menighetskontorer i en   fløy og en barnehage i kirkens kjelleretasje. Den gamle bygningsmassen ble pusset opp av menigheten på dugnad.

 
Restaurering


 

 

Gulset kirkes byggetrinn II innviet 22 mars 2009


Første byggetrinn ble bygget i 1986, og i over 20år har menighetssalene fungert som kirkerom, i påvente av nytt byggetrinn som nå er bygget.

Byggetrinn II av Gulset kirke inneholder kirkerom, menighetskontorer og barnehage.Det er lagt vekt på å utforme nybygget slik at den ferdige kirken oppfattes som et helhetlig kirkebygg, selv om det er over 20 år mellom første og siste byggetrinn.
Kirkerommets store volum og form er det fremtredenede i eksteriøret, og dette fremhever kirkebygget både på nært hold i Gulset Senter og som et "landemerke" som troner på høyden over Gjerpensdalen og Skien sentrum.
Interiørene i kirketorget og kirkerommet er utformet i nært samarbeid mellom kunstner Borgny F Svalastog og arkitekt Reidar Aasen.
Barnehagen har fått sin plass i underetasjen og har egen inngang fra barnehagens uteområde nord og øst for kirken.

 

Gulset kirke


 

 

 

Powered by Cornerstone