Valebø kapell

Valebø kapell

Valebøveien 689, 3721 Skien
Byggeår 1903
Arkitekt  
Byggemateriale Trekirke
Byggekostnad  Kr 9.500,-
Finansiert av Holla herredsstyre
Altertavle Den oppstandne Kristus
Orgel Fra 1973, laget av Jørgensen, 5 stemmer
Sitteplasser 150
Restaurering I 1950 omfattende oppussing til 50års jubileum, samt innkjøp av nytt inventar bl.a. brudestoler og dåpsutstyr. Når arbeidet var igangsatt viste det seg at bevilget beløp av Holla herredsstyre sammen med innsamlede midler i menigheten ikke strakk til, det som manglet ble imidlertid betalt av godseier Løvenskiold.
Historier fra kirken Fra gammelt av soknet Valebø til Romnes kirke. Vannveien over Nordsjø ble brukt i mange hundre år. Da Romnes ble nedlagt som soknekirke i slutten av 1860-årene ble Valebø knyttet til Holla. Det ble protestert i Holla herredsstyre på lengre kirkevei – uten resultat. Dette likte ikke folk i Valebø. Tanken om et eget Gudshus vokste seg sterkere og sterkere. Bygdefolket arbeidet med saken og den 20. desember 1900 bestemte Holla herredsstyre at det skulle bygges kirke i Valebø.
Kirkeklokken i Valebø kirke er fra gamle Romnes kirke.

 

Powered by Cornerstone