Borgestad kirkegård

Borgestad kirkegård

 

Kirketjener og Kirkegårdsbetjening
Ida Amalie Løvgren 404 06 565
 
Kirkegården ble innviet sammen med kirken i 1907. Men allerede i 1902 hadde Gunnar Knudsen og hustru fått tillatelse til å anlegge en privat gravplass på sin egen eiendom i forbindelse med deres datter Gudrun Knutsens begravelse. Kirkegården ble anlagt i terrasser mot vest og utlagt i tradisjonelt mønster. Denne er senere planert i ettapper i perioden 1981 - 86 og tilrettelagt for enklere vedlikeholdsrutiner. Skogskirkegården (trolig en av de første skogskirkegårder her i landet) ble planlagt av hagearkitekt Karen Reistad i 1953. Den ble tatt i bruk sommeren 1956.
Powered by Cornerstone