Gjerpen kirkegård

Gjerpen kirkegård

Kirketjener og kirkegårdsbetjening
Morten Kristiansen 404 06 567

Gjerpen kirkegård er delt i tre deler, øvre som ligger rundt kirken, nedre som ligger nedenfor kirken på andre siden av Siljanvegen og søndre som ligger langs Håvundvegen på sørsiden av Gjerpen kapell.

Gjerpen kirkegårdGjerpen kirkegårdGjerpen kirkegård

Powered by Cornerstone