Kilebygda kirkegård

Kilebygda kirkegård

Kirketjener og kirkegårdsbetjening

Ragnhild Sørensen 404 06 568

I Kilebygda er det to kirkegårder. Den ene ligger rundt kirken, men på grunn av dårlige grunnforhold ble det i 1883 laget en ny kirkegård ved Rongsbru (øvre kirkegård). Senere ble det anlagt en ny kirkegård rundt kirken og etter det har Kilebygda hatt to kirkegårder.

 

Kilebygda kirkegård

 Kirkegården ved Rognsbru.
 

 

Powered by Cornerstone