Nordre gravlund

Nordre gravlund

Odinsgt 26

Kirketjener og kirkegårdsbetjening
Thomas Andersen 404 06 571
Arne Jonassen 409 16 856

Nordre gravlund er den største gravplassen i Skien kommune, den omslutter Nordre kapell og Skien krematorium. På Nordre gravlund er det en minnelund for anonyme urnegraver. På gravlunden er det et eget felt for muslimsk gravlegging, feltet er åpent for de som har bodd i Skien, Porsgrunn eller Siljan.

Nordre gravlund Minnelund
Nordre gravlund Engelske krigsgraver


 

 

 

Powered by Cornerstone