Stell av gravsted med fond

Stell av gravsted med fond

Denne typen stell innebefatter at det settes av et større beløp som dekker kostnader for stell over flere år til en bankkonto som er opprettet av kirkevergen. For stell av grav med fond må fondsbeløpet være overført før stellet startes.

 

Stellet vil bli utført så lenge det er dekning for kostnadene på fondet. Kostnadene for stellet trekkes i mai og fondet vil hvert år i desemer bli tillagt renter.
Når fondet ikke lenger kan dekke stellkostnaden vil stellkontakten motta et brev, som gir vedkommende mulighet til å styrke fondet eller avslutte avtalen.
Et eventuelt gjenstående beløp på fondet ved avtaleslutt vil ikke bli tilbake betalt til stellkontakt, men overføres til fond for forskjønnelse av kirkegårder i Skien.
Powered by Cornerstone