Årlig fakturert stell

Årlig fakturert stell

Det sendes ut en faktura hver vår som må være betalt før stellet kan utføres.

 

Det er fester som har eiendomsretten og er ansvarlig for gravstedet. Stellkontakt og fester må ikke nødvendigvis være samme person, men fester har avgjørelses myndighet.
En forutsetning for at stellavtale skal kunne lages er at det kan nedsettes en plantekasse på gravstedet. Vi kan ikke påta oss å stelle blomster plantet i krukker eller direkte i bed på gravstedet.
Vi kan inngå avtale om kantklipping rundt plate eller gravstein dersom man ikke ønsker bed på gravstedet.
 
Stell med årlig fakturering blir fakturert i april måned og må være betalt før stellet settes i gang.
Dersom ikke fakturaen blir betalt vil stellet ikke bli utført.
 
Stellavtale opphører dersom betalingsforpliktelsene ikke overholdes.
Powered by Cornerstone