Borgestad kapell

Borgestad kapell

Borgestad kapell
Borgestad kapell     
Håvundvegen 378, 3711 Skien

 

Tilgjengelighet  
Parkering Ja
HC-parkering Ja
Toalett Ja
HC-toalett Ja
Rullestoladkomst Ja, via hovedinngang (terskelfritt)                                         
Rullestolplass Tilrettelegges ved behov
Teleslyngeanlegg Ja

 

 

Byggeår 1982
Arkitekt MNAL Kåre Kverndokk
Byggemateriale   Teglstein og tre
Byggekostnad  
Finansiert av Skien kommune
Altertavle Ingen altertavle. Bildeteppe av Margot Høverstad, Porsgrunn
Orgel Bygget av Nils Arne Venheim, Borgestad
Sitteplasser ca 90
Restaurering  
Historier fra kapellet I 1962 ble arkitekt MNAL Harald Hille, Oslo, engasjert til å tegne et nytt gravkapell. På grunn av uenighet om plasseringen ble saken stilt i bero i 1967. Nytt utvalg ble nedsatt i 1974 og Skien kommunes arkitekt Kåre Kverndokk fikk i oppdrag å utarbeide de endelige tegninger. Byggingen ble påbegynt i august 1981 og sto ferdig oktober 1982.
Powered by Cornerstone