Borgestad kirkegård

Borgestad kirkegård

Borgestad kirke og kirkegård med gravminner
Borgestad kirke og kirkegård med gravminner     

 

Kirketjener og Kirkegårdsbetjening
Anne Karine Veting 404 06 565
 

Kirkegården ble innviet sammen med kirken i 1907. Men allerede i 1902 hadde Gunnar Knudsen og hustru fått tillatelse til å anlegge en privat gravplass på sin egen eiendom i forbindelse med deres datter Gudrun Knutsens begravelse. Kirkegården ble anlagt i terrasser mot vest og utlagt i tradisjonelt mønster. Denne er senere planert i ettapper i perioden 1981 - 86 og tilrettelagt for enklere vedlikeholdsrutiner. Skogskirkegården (trolig en av de første skogskirkegårder her i landet) ble planlagt av hagearkitekt Karen Reistad i 1953. Den ble tatt i bruk sommeren 1956.

Kartet under viser de ulike feltene på kirkegårdene. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa. 

Borgestad kirkegård

 

Powered by Cornerstone