Carl Stousland

Carl Stousland

Thelin, Gunnar

Carl Stousland, født 25.10.1860 og død 23.08.1941. Eldste sønn til Hans Jacob Stousland og Hedvig Ibsen.

Det er sagt om Carl Stousland, som aldri giftet seg, at han var liten av vekst, ordentlig pent kledd og yndet å gå med en blomst i knappehullet. Han fikk tilnavnet «Nelliken» i vittighetspressen. Stousland var bosatt i Skien hele livet, men var stortingsmann i 1898-1909 og 1919-1921. Han hadde sete i Næringskomiteen. Han satt i bystyret fra 1888 til 1919 og var ordfører i Skien i to perioder; 1897-99 og 1917-1919.  Egentlig Venstremann, som siden kalte seg uavhengig. I politikken er han foruten sitt arbeid for næringslivets interesser, kjent for sitt forslag om en form for folketrygd for alle over 16 år (tvungen forsikring), dvs. at når de fylte 60 ville alle får årlig kr. 200. Forslaget falt. Lokalt var han engasjert i arbeidstakernes kår, og holdt tale i 1891 da Arbeidersamfundet feiret sine fem første år. I 1895 var det to 17.maitog i byen, da Høyre og Venstre ikke kunne enes om det skulle ropes Leve kongen eller Leve statsmakten. Stousland talte ved Venstretoget (året etter var det fem 17.maitog i byen). Han ble hyllet for sin innsats ved Stortingets 7.junivedtak i 1905, men tapte klart folkeavstemningen om kongedømme eller republikk!

Stousland utdannet seg for handel og overtok sin onkel Ole P. Ibsens kolonialforretning i 1885. Denne eide han i snaut 20 år. Han var meget sentral i gjenreisningen av industri og handel etter bybrannen i 1886. Han sørget for at Skien fikk egen børs! Den fungerte helt til 1932.

Som handelsmann arbeidet han for gode kontakter med utlandet, spesielt Hamburg, men ville også ha ferje med jernbane fra Brevik til Danmark. Bratsbergbanen (1913) hadde en ivrig forkjemper i Carl Stousland. Han ville elektrifisere jernbanen. Han sørget for at det ble bygd en elektrisk kraftstasjon på Gimsøy, slik at fossekraften der kunne utnyttes. Skiens Kjøbmannsforening stiftet han i 188 og var en god del år formann i Skiens handelskammer. Tobakksproduksjon i Skien var han med på å etablere.

Han var ivrig med i arbeidet for de vanskeligstilte og testamenterte Ville Hedvig, sin private eiendom på Falkum til rekreasjonshjem for kvinner som pga slitenhet eller sykdom hadde behov for hvile og pleie. Han sørget for et hjem for eldre sjøfolk i Langesund og ennå finnes Stouslands legat, hvor midlene skal gå til diakonalt arbeid i Skien menighet.

Liegata/Louises gate
Les mer
Powered by Cornerstone