Gimsøy kirkegård

Gimsøy kirkegård

Gimsøy kirkegård med gravminner sett fra taket på Gimsøy kirke
Gimsøy kirkegård med gravminner sett fra taket på Gimsøy kirke     

Kirketjener og kirkegårdsbetjening

Torhild Næs Dalen 404 06 566
 

Kartet under viser de ulike feltene på kirkegårdene. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa. 

 

Gimsøy kirkegård
Powered by Cornerstone