Gimsøy kirkegård

Gimsøy kirkegård

Kirketjener og kirkegårdsbetjening

Torhild Næs Dalen 404 06 566
 

Kartet under viser de ulike feltene på kirkegårdene. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa. 

 

Gimsøy kirkegård
Powered by Cornerstone