Gjerpen kirke

Gjerpen kirke

Gjerpen kirke med kirkegård og gravminner
Gjerpen kirke med kirkegård og gravminner     

Tilgjengelighet

Parkering Ja
HC-parkering Ja
Toalett Ja
HC-toalett I tilstøtende bygg
Rullestoladkomst Ja, via sideinngang (skinner)                                         
Rullestolplass Faste plasser
Teleslyngeanlegg Ja

 

Om kirken

Byggeår 1153
Arkitekt Korskirke 1871-73; Chr. Christie.
Restaurering 1919-20; Harald Bødker.
Restaurering etter brann 2003 - 2004.           
Byggemateriale Kalkstein
Byggekostnad Restaurering 1919-1920, totalt kr. 466.000,00
Finnansiert av Ekteparet Hanna og Leopold Løvenskiold
Altertavle Fra 1921, viser den fortapte sønns hjemkomst – utført av Emanuel Vigeland
Orgel 2009. Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad Sverige, 31 stemmer.
Finansiert av forsikringsoppgjør etter brannen i 2003, Sparebank 1 Telemark, samt gaver og innsamling i menigheten.
Sitteplasser 550
Restaurering I 1781 ble kirken utvidet: Kirkeskipet ble forlenget med10 meter mot vest. Det ble bygget ny inngang og tårnet fikk kuppel.
I 1804 fikk kirken sitt første orgel. Lærer Peder Christophersen fra Fossum laget orgelet og han ble også ansatt som organist.
I 1871-73 ble kirken utvidet til en korskirke. Betydelige arbeider 1919-20, restaurering, fornyelse og utsmykning.
Deler av kirken brant 13. november 2003. Brannen startet på galleriet, og galleri og orgel ble totalskadet. Tårnet og kirken forøvrig fikk også store skader etter både brannen og slukningsarbeidet. Men det fantastiske slukningsarbeidet som ble utført reddet kirken fra å brenne helt ned. Kirken ble gjennåpnet 5. desember 2004.
Nytt orgel kunne tas i bruk 18. oktober 2009.
I 2021 ble en driftsbygning ombygd til dåpsventerom og besøkstoaletter.
Arnolds kapell ble innviet 22.mars 2022. Dette var opprinnelig et gravkammer fra 1699 som ble restaurert fra 2016-2021 til åpent kapell.
Historier fra kirken       Kirken ble solgt i 1673 til admiral Kort Adeler, med alt kirkegodset, samt vedlikeholdsplikt. Fikk også rett til å kalle prester.
I 1735 var kirken igjen på salg, og ble nå kjøpt av kanselliråd Herman Leopoldus. Han ble sammen med sin far adlet i 1739 og fikk navnet Løvenskiold.
I 1856 ble kirken skjøtet over til menigheten – i praksis Gjerpen kommune.
Det gamle orgelet ble totalskadet ved brannen 13.november 2003. Etter en lang ventetid på flere år kom endelig det nye orgelet på plass i Gjerpen kirke.
Les mer
Powered by Cornerstone