Gjerpen kirkegård

Gjerpen kirkegård

Nedre kirkegård med gravminner. Grønt grass og mange grønne trær
Nedre kirkegård med gravminner. Grønt grass og mange grønne trær     

Kirketjener og kirkegårdsbetjening
Morten Kristiansen 404 06 567
Ida Amalie Løvgren 477 70 715 

Gjerpen kirkegård er delt i fire deler: Øvre er delen som ligger rundt kirken. Nedre ligger nedenfor kirken på andre siden av Siljanvegen. Søndre del ligger langs Håvundvegen på sørsiden av Gjerpen kapell. Havna er plassert øst for kirken, mot Gjerpensdalen. 

Kartene under viser de ulike feltene på kirkegårdene. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa. 

 

Gjerpen kirkegård

 

Gjerpen kirkegård

 

Gjerpen kirkegård Gjerpen kirkegård
Powered by Cornerstone