Gulset kirke

Gulset kirke

Gulset kirke utvendig
Gulset kirke utvendig     

Tilgjengelighet

Parkering Ja
HC-parkering Ja
Toalett Ja
HC-toalett Ja
Rullestoladkomst Ja, via hovedinngang. Heis mellom 1. og 2.etasje.           
Rullestolplass Tilrettelegging ved behov
Teleslyngeanlegg Ja

 

Om kirken

Byggeår 1. byggetrinn 1986
2. byggetrinn 2009
Arkitekt 1. byggetrinn Harald Hille
2. byggetrinn Reidar Aasen, Børve Borchsenius
Kunstner 1. byggetrinn Gita Norheim
2. byggetrinn Borgny Farstad Svalastog
Byggemateriale Tegl
Byggekostnad 1. byggetrinn kr. 4.000.000,-
2. byggetrinn kr 55.000.000,-
Finansiert av Skien kommune og innsamlede midler i menigheten
Altertavle På fondveggen i det nye kirkerommet er et Kristus-motiv dannet av glass-sko. Det formidler Jesu død for våre synder, soningen. Samtidig er korset nakent, noe som uttrykker Jesu oppstandelse og liv, hans nærvær hos oss. Dette understrekes av de gule skoene som omgir korset.

Det blå feltet symboliseres livets elv og fødsel og danner bakgrunnen for døpefonten. Det røde feltet er pinsens felt, Den Hellige Ånd og guddommelig inspirasjon. Det sorte feltet formidler den menneskelige død I midtgangen har kunstneren gjennom egne monotypier fremstilt Livets elv som har fondveggen og alteret, Kristus, som kilde. Derfra renner det ut i brønnen og fordeles i alle retninger.

Føttene som kristent symbol har forbindelseslinjer til pilgrimsvandring, men også i et videre perspektiv til selve livsvandringen. Kalksteien som danner bakgrunnen på fondveggen er hentet fra Caliza Capri i Spania. Kirken er utsmykket av Borgny Farstad Svalastog.
Orgel Digitalt Johannus orgel type Monarke Bach Sonate, 31 stemmer
Sitteplasser 270 - 500
Historier om kirken Gulset kirke er en ”arbeidskirke”.
Når kirken ble bygget i 1986 var det alt planer for utvidelse.
I det 2. byggetrinn er det integrert menighetskontorer i en fløy og en barnehage i kirkens kjelleretasje. Den gamle bygningsmassen ble pusset opp av menigheten på dugnad.
Restaurering


 


 

 

 

Powered by Cornerstone