Hans Nilsen Hauge

Hans Nilsen Hauge

Thelin, Gunnar
Sokneprest og politiker.

Hans Nilsen Hauge er sønn til prost Andreas Hauge (gravlagt på Johannes kirkegård), og slik sønnesønn til lekpredikanten Hans Nielsen Hauge. Født på prestegården i Vigmostad 3.november 1853, uteksaminert fra Skien lærde skole i 1873 og cand. theol. allerede i 1877. Han vikarierte i Brevik, var kapellan hos sin far i Skien og samtidig feltprest på Gråtenmoen, ble sjømannsprest i North Shields, sokneprest i Brevik fra 1887 og så sokneprest i Eidanger. Til Skien kirke kom han i 1905 og ble der til 1924. Hauge døde i 1931.

Samtidig hadde han en politisk karriere. To ganger stortingsmann fra Brevik, og var kirkestatsråd i Hagerups regjering fra 1903-1905. Han satt i Skien bystyre fra 1910.

Som personalkapellan i Skien tok Hauge initiativ til å stifte Skien Ynglingeforening 24.02.1887. Han var ellers kjent som en dyktig organisator.

Han gis ellers æren for en nyskrevet sang til grunnsteinsnedleggelsen for Skien kirke 08.04.1892. Her en enkelt strofe: Og vær i Daab og Nadverd selv Livsens det sjæleforfriskende Væld Hvoraf vi alle kan drikke.

Hauge talte, sammen med kongen, ved åpningen av Brevikbanen i 1895. Han skal ha hatt en uvanlig god og vakker stemme.

Hauge var sokneprest da Hans Carl Hansen i 1919-20 gav penger slik at hans sønnesønn, med samme navn, kunne male personene på alteret og prekestolen i Skien kirke. Der sto tidligere bare malte liljer.

Hauge er gravlagt på Lie med en noe original gravstein. Den ser ut som en oppreist kiste.

Liegata/Louises gate
Les mer
Powered by Cornerstone