Hans Thomas Houen

Hans Thomas Houen

Thelin, Gunnar
En av Skiens rikeste menn.

Hans Thomas Houen ble født i 1812 som sønn av hjulmaker Lars Kittelsen Houen (slekta kommer fra Gjerpen) i Porsgrunn og vokste opp i beskjedne kår.

Houen giftet seg Anne Cathrine Pedersen, enke etter kjøpmann Nils Pedersen. Han overtok slik dennes forretningsgård med kornhandel og skipsrederi. Han eide mange seilskuter, på det meste 18-20 skip (brigger) og drev et stort skipsbyggeri. Houen klarte seg i alle de økonomiske krisene som byen opplevde i tiår etter tiår (født i 1840). Da verftet nedenfor Langefossbrua ble bygd, tegnet Houen seg for mange aksjer, samtidig som arbeidstakerne for første gang kunne kjøpe aksjer i egen bedrift.

Hans skute «Franklin» fraktet emigranter til Amerika i flere år. Mange husker nok rederiet Nils P. Høier og sønn (Hans Høier). Nils var Hans Houens pleiesønn og overtok og bygde ut rederivirksomheten med stålskip og meglervirksomhet da Houen døde i 1880.

Dagens storgård, Foss i Gjerpen på hele 1700 mål, var eid av Houen. Han giftet seg på nytt med Dorthea Blom i 1843. Sammen stiftet de legater som finnes den dag i dag. Ellers likte han dårlig offentlighet. Han var forretningsmann, men hans stillferdige vesen skaffet ham inngang i alle kretser og han hadde mange kommunale tillitsverv. Hans dyktighet ble lagt merke til, og han ble stadig gjenvalgt av Stortinget som direktør for Norges Banks avdeling, var med i styret for Skien Sparebank og var en periode direktør i «Den første norske Assuranceforening». Han ble valgt til styremedlem i den nystartede handelsforeningen i Skien i 1864.

Liegata/Louises gate
Les mer
Powered by Cornerstone