Innmelding

Innmelding

Innmelding krever ikke lengre personlig henvendelse til kirkekontoret. Det er åpnet for innmelding via elektronisk registrering, eller skjema sendt kirkekontoret eller Kirkerådet.

Fra 15.august 2016 er det mulighet for å registrere innmelding via ID-portalen. På Kirken.no/medlem finner man link til ID-portalen for elektronisk registrering.

Det er også mulighet til å melde seg inn via skjema skrevet ut fra nettsiden eller mottatt etter henvendelse til kirkekontoret.

Den som melder seg inn må være døpt og må gi følgende opplysninger 
  • Fullt navn.
  • Bostedsadresse.
  • Fødselsnummer (11 siffer).
  • Navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får virkning for disse.
  • Sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse dette.
 
 
Bestemmelser om medlemskap
Du kan ikke melde deg inn i Den norske kirke og samtidig opprettholde medlemskap i et annet trossamfunn.
Personer som flytter til Norge blir medlemmer av kirken ved dåp, eller ved innmelding, dersom du er døpt i et annet kirkesamfunn (enten dette er i i Norge eller ditt opprinnelige hjemland).
 
Det finnes dessuten en del tilleggsbestemmelser om barns tilhørighet til kirken:
  • Udøpte barn under 15 år: Disse står i en mellomstilling når det gjelder kirkemedlemskap. Når en eller begge foreldrene er medlemmer av Den norske kirke, hører deres barn inn under kirken fra fødselen av, med mindre begge ønsker det motsatte. Disse betegnes som ”tilhørende Den norske kirke”. Men etter fylte 18 år hører ingen udøpte inn under Den norske kirke.
  • Personer over 15 år kan selv melde seg ut av, eller inn i, Den norske kirke.
Dersom om du er døpt i et annet kristent kirkesamfunn trenger du ingen ny dåp for å bli medlem i Den norske kirke. Innmelding i Den norske kirke forutsetter at du ikke også er medlem av andre trossamfunn.  Du kan melde deg inn i Den norske kirke selv om du tidligere er utmeldt av denne kirken.
 
 
Powered by Cornerstone