Johannes kirkegård

Johannes kirkegård

Johannes kirkegård med gravminner. Gangvei og trær
Johannes kirkegård med gravminner. Gangvei og trær     

Kirkegårdsbetjening

Thomas Andersen 404 06 571
Arne Jonassen 409 16 853
Eivind Køhn 477 09 804

Marensro var en blant flere eiendommer på Falkum. Den tilhørte i sin tid Christian Frederik Bärnholdt (1792 – 1861). Hans enke Nicoline, f. Schytte, solgte Marensro til Skien kommune i 1882. En del av denne eiendommen la kommunen da ut til kirkegård. Kirkegården ligger fredelig til omgitt av landlige Lundedalen på tre kanter, og bebyggelsen som nabo i mot øst, omkranset av til dels store trær. Her kan man gå å meditere blant nye og gamle graver som trer fram i ulik størrelse og utforming. Mange av Skiens kjøpmannsslekter ligger her, og vil man lære disse nærmere å kjenne kan en vandring på Johannes kirkegård være berikende.

Kartet under viser de ulike feltene på kirkegården. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa. 

Johannes kirkegård
Powered by Cornerstone