Kilebygda kirke

Kilebygda kirke

Kilebygda kirke med vannet i bakgrunnen
Kilebygda kirke med vannet i bakgrunnen     

Tilgjengelighet

Parkering Ja
HC-parkering Ja
Toalett Nei
HC-toalett Nei
Rullestoladkomst Ja, via hovedinngang (rampe)                                         
Rullestolplass Nei
Teleslyngeanlegg Ja

 

Om kirken

Byggeår 1859
Arkitekt C.H. Grosch
Byggemateriale Tre
Byggekostnad Ca. 2.000,- spesiedaler
Finansiert av Bygdas innbyggere ga selv alt trematerialer til kirken. Tomten ble gitt av Hans Møller Rennesund.
Øvrig finansiering: Solum herredsstyret bevilget 800,- spesiedaler  opplysningsvesenets fond bevilget 400,- og ga tilsagn om lån på 800,- spesiedaler
Altertavle Stort nakent kors med lys himmel i bakgrunn,
malt av Ola Heia. Gullbelagte detaljrike utskjæringer laget av G. Kongerød
Orgel Fra 1883 bygget av Engh i Porsgrunn.
Nytt orgel i 1965, Norsk orgel og harmoniumfabrikk, 11 stemmer
Sitteplasser 300
Restaurering I 1954 ble det bygget eget bårehus og velferdsrom med tilhørende sanitæranlegg
Historier fra kirken Fra gammel tid har Kilebygda hørt til Melum sokn. Det var en lang og til tider farlig kirkevei over Kilevannet, spesielt vår og høst. Da Bolvik jernverk gikk konkurs i 1841 benyttet mange anledningen, kjøpte gårdene og ble selveiere. Etter dette ble spørsmålet om kirke mer aktuelt og da herredsstyret 15. mars 1854 skulle drøfte utvidelse av Solum kirkegård ble kirkesaken for Kilebygda tatt opp. Allerede 22. november samme år ble det vedtatt å bygge kirke.

 

Powered by Cornerstone