Kilebygda kirkegård

Kilebygda kirkegård

Kilebygda kirke og kirkegård med gravminner. Stort tre
Kilebygda kirke og kirkegård med gravminner. Stort tre     

Kirketjener og kirkegårdsbetjening

Ragnhild Sørensen 404 06 568

I Kilebygda er det to kirkegårder. Den ene ligger rundt kirken, men på grunn av dårlige grunnforhold ble det i 1883 laget en ny kirkegård ved Rongsbru (øvre kirkegård). Senere ble det anlagt en ny kirkegård rundt kirken og etter det har Kilebygda hatt to kirkegårder.

 

Kilebygda kirkegård

 Kirkegården ved Rognsbru.
 

Kartene under viser de ulike feltene på kirkegårdene. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa. 

Kilebygda kirkegård Kilebygda kirkegård
Powered by Cornerstone