Lie kirkegård

Lie kirkegård

Lie kirkegård sett ovenfra med gravminner og gangveiene. Trær
Lie kirkegård sett ovenfra med gravminner og gangveiene. Trær     

Kirkegårdsbetjening
Thomas Andersen 404 06 571
Arne Jonassen 409 16 853
Eivind Køhn 477 09 804

Lie kirkegård ligger som ei grønn øy mellom Lietorget og Plesnersenteret, i nordre bydel av Skien. Lie kirkegård ble i sin tid anlagt i landlige omgivelser rett nord for Skien sentrum, med gårdene Nordre Brekke, Huken og Marensro som den nærmeste bebyggelsen. Det var Kjøpmann Christopher H. Blom som kjøpte 10 ¾ mål av den såkalte Liehauge, av enkefru Amalie Bärnholdt den 17. januar 1839.

Blom skjenket imidlertid dette jordstykket til Skien kirke og dens menighet 24. oktober i 1840 for at arealet skulle kunne benyttes til gravplass. Christopher H. Blom forbeholdt seg retten til å etablere et familiegravsted for seg og sin familie på kirkegården. Dette gravstedet kan sees helt nord på Lie kirkegård.

Gravplassen har beholdt sin autentiske utforming og preges derfor av mange ærverdige graver fra 1800-tallet og framover. Gravminnene til flere av byens borgere som f.eks. Ibsen, Paus, Sewell, Bagger, Plesner, Stousland, Borchsenius og Blom m.fl. finnes her. Redaktør av Skiensboka, Eivind Blikstad, skriver dette: "Kirkegården på Lie må være helt enestående i norsk sammenheng. Ikke noe sted ligger det så mange samfunnsstøtter så anonymt og fredelig som her." Du kan lese mer om noen av disse i lenkene nederst på denne siden. 

Lunde kirkegård lå tidligere der Ibsenhuset nå ligger. Kirkegården ble nedlagt og gravminnene ble flyttet i forbindelse med byggingen av Ibsenhuset. Noen av gravminnene havnet etter dette på Lie kirkegård.

Lie kirkegård

Lie kirkegård ble rehabilitert 2014-2017. Rehabiliteringen av gravplassen omfattet grunnarbeider, opprusting av gangveier og den sentrale plassen, samt nytt gjerde og porter. Portene er prydet med symboler hentet fra gravminnene til Henrik Ibsens foreldre. Gangveien er lagt etter en plan fra 1840.  Det er også anlagt vannposter og etablert lys langs hovedgangveien.


Lie kirkegård er etter rehabiliteringen både en historisk kirkegård og en kirkegård i bruk. Kirkegården består av de i dag eksisterende gravstedene, en ny urnelund, et område tilrettelagt som navnet minnelund, samt en gravminneutstilling av historiske gravminner. I en urnegrav er det plass til fire urner. Det kan ikke settes ned kiste i en urnegrav. Fredningstiden er 20 år.

Navnet minnelund imøtekommer et ønske om en grav å gå til som ikke krever stell og tilsyn, men som heller ikke er helt anonym, siden de etterlatte kan velge å være tilstede ved gravleggingen. Minnelunden har et felles minnesmerke med plass for navneplater. Gravansvarlig må betale for navneplate og gjeldene takster for gravlegging. De etterlatte kan sette gravlys eller avskårne blomster på anvist sted.

 

Kartene under viser de ulike feltene på kirkegårdene. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa.

Lie kirkegård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiske graver på Lie kirkegård

Powered by Cornerstone