Marichen Cornelia Ibsen

Marichen Cornelia Ibsen

Thelin, Gunnar

Marichen Cornelia Ibsen, født Altenburg, tilhørte en kjøpmannsslekt. Marichen ble født 24.11.1799 og døde 3.juni 1869. Navnet Marichen har hun etter sin farmor, Marichen Barth, død i 1766. Faren, Johan Andreas Altenburg, eide både bygård, en gård på Århus, to skip i utenlandsfart og brennevinsbrenneriet på Lundetangen. Han levde som en Rasmus Gynt (i Peer Gynt). Hennes mor, Hedvig Christine, var født Paus. Hun var søster til Knud Ibsens stefar, Ole Paus. Hun har altså kjent godt til Knud før de giftet seg i 1825. Hun fikk seks barn med Knud. 

Vi vet ikke så mye om hennes liv og virke. Forskningen spriker. Hun skal ha vært en glad og humørfylt kvinne med interesse for kunst som maleri og teater. I løpet av ekteskapet med Knud skal hun ha blitt mer og mer innadvendt og resignert. Hun fremstår slik som en beskjeden kvinne som skal ha fått pietistiske interesser. I 1865 skal hun ha flyttet bort fra Knud og Snipetorp og flyttet inn hos sin datter Hedvig, som bodde i 1. etasje i Den apostolisk christelige menighets lokale (en ganske stor bygning på 25 x 12 meter) på Lie.

Hedvig skriver om sin mor: «Hun var en stille, elskelig kvinne, sjælen i huset, alt for mand og børn. Hun bragte stadig seg selv som offer. Det fantes ikke bitterhed eller bebrejdelse i hende”.

Henrik bekrefter at Marichen er brukt som modell, «med fornødne overdrivelser» for Mor Åse i Peer Gynt og Inga fra Varteig i Kongs-Emnerne.

Liegata/Louises gate
Les mer
Powered by Cornerstone