Melum kirkegård

Melum kirkegård

Kirketjener og kirkegårdsbetjening
Gudmund Kverndalen 404 06 569

Melum gamle kirkegård

Den eldste kirkegården ligger rundt kirken og er fra middelalderen, sikkert fra 1100 tallet. Kirkegården kom jo med kirken. Kirkegården var før 1859 også kirkegård for Kilebygda og før 1880 åra også for Skotfoss siden Kilebygda og Skotfoss tidligere var en del av Melum sokn.

Melum kirkegård

Melum nye kirkegård ble tatt i bruk i 1934, men var bare halvparten så stor som nå, og den ble først utvidet i 1960.
Det var før et jorde der som het ”eksisplassen”. Navnet skriver seg fra tidligere tiders militærøving der. Eksersersplassen ble til eksisplassen. I den forbindelse kan det nevnes en kaptein Rye som bodde på Bruset og som sto for militærøving i bygda. Det fortelles at han var misfornøyd med natteroen på Bruset, og han sa:
”Her galer hanen og her kakler gjessene og her gjør hunden, det er i sannhet et forstyrrende hus på dette Bruset”. Rye var bosatt på Meen i Gjerpen og ble oberstløytnant, han døde 24. Januar 1789, 63 år gammel.

 

Kartet under viser de ulike feltene på kirkegårdene. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa.

 

Melum kirkegård Melum kirkegård
Powered by Cornerstone