Nenset kirke

Nenset kirke

Tilgjengelighet

Parkering Ja
HC-parkering Nei
Toalett Ja
HC-toalett Ja
Rullestoladkomst Ja, via hovedinngang i 1. og 2.etasje    
Rullestolplass Tilrettelegging ved behov
Teleslyngeanlegg Ja

 

Om kirken

Byggeår 1961 1. byggetrinn
1996 2.byggetrinn
Arkitekt Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas Oslo i 1961.
Tor Arild Danielsen Skien i 1996.
Byggemateriale Betong og teglstein
Byggekostnad 2. byggetrinn Kr 8.000.000,-
Finansiert av Skien kommune og innsamlede midler i menighet og kirkeforening
Altertavle Kirketekstil av Siri Gjesdal, Stavanger
Orgel Nytt orgel i 2006: Johannus digitalt orgel, 21 stemmer og to manualer
Sitteplasser 400
Restaurering  
Historier fra kirken Kirken er en arbeidskirke der menighetskontorene er integrert i kirkens kjelleretasje

 

Powered by Cornerstone