Nenset kirkegård

Nenset kirkegård

Nenset kirkegård med gravminner. Trær
Nenset kirkegård med gravminner. Trær     

Kirketjener og kirkegårdsbetjening
Sondre Bratsberg 404 06 570
 

Kartene under viser de ulike feltene på kirkegårdene. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa

Nenset kirkegård
Powered by Cornerstone