Nordre gravlund

Nordre gravlund

Kirketjener og kirkegårdsbetjening
Thomas Andersen 404 06 571
Arne Jonassen 409 16 856
Eivind Køhn 477 09 804

Nordre gravlund er den største gravplassen i Skien kommune, den omslutter Nordre kapell og Skien krematorium. På Nordre gravlund er det en minnelund for anonyme urnegraver. På gravlunden er det et eget felt for muslimsk gravlegging, feltet er åpent for de som har bodd i Skien, Porsgrunn eller Siljan. På gravlunden er det reist en bauta over motstandsmannen Ole O. Rugstad. 

 

Kartet under viser de ulike feltene på gravlunden. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa

Nordre gravlund
Offiser i militærpolitiet og leder av Krigsgravtjenesten.
Les mer
Powered by Cornerstone